Eksperti VNG-a u posjeti Zajednici opština
17.10.2012

U  Podgorici je 17.oktobra 2012. u prostorijama Zajednice opština održan  sastanak sa ekspertima VNG-a James Budds-om, Elger Vermeer-om, Floortje Linnenkamp i Peterom Mikličem,  koji će raditi na projektu “Podrška implementaciji NTS-a za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori” koji podržava Evropska unija.

Ispred Zajednice opština sastanku su prisustvovali generalni sekretar Rajko Golubović, zamjenik generalnog sekretara Ljubinka Radulović i Marijana Čučuk, UNV kordinator za implementaciju NTS-a u NTS jedinici u Zajednici  Opština.

Predstavnici Zajednice opština su eksperte upoznali sa aktivnostima Zajednice opština po svim pitanjima koji su od značaja za implementaciju Projekta: funkcionisanja  ustanovljenog sistema obuka za lokalnu samoupravu, načinu organizovanja i sprovođenja obuka za  lokalne službenike i namještenike, sastavom i  načinom rada Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi, kao i sa postojećim  pravnim okvirom koji se odnosi na službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Predstavnici Zajednice opština su u razgovoru sa ekspertima iznijeli svoje viđenje trenutnog stanja u pogledu upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi i problemima  sa kojim se suočavaju opštine na tom planu. Takođe su dali ekspertima  inpute koji će im biti od  koristi u daljem radu i izrazili nadu da će se Projekat uspješno realizovati u korist svih zainteresovanih strana i da će  doprinijeti  jačanju kapaciteta lokalne samouprave u Crnoj Gori.