Održana obuka u Bijelom Polju
22.10.2012

U Bijelom Polju 22.10.2012. godine Uprava za kadrove i Zajednica opština  realizovale su  planiranu  obuku na temu  „U susret novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima“ koja je utvrđena  Planom obuka   u lokalnoj samoupravi  za period oktobar-decembar 2012. godine, koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Predavači na obuci su bili  Veselin Vukčević, pomoćnik ministra za državnu upravu i  Dragana Ranitović, pomoćnica  Generalnog sekretara Vlade Crne Gore. Obuci je prisustvovalo 17 polaznika iz gotovo svih opština sjevernog regiona, koji su pokazali veliku zainteresovanost za ovu temu i zadovoljstvo sa predavačima i  načinom organizovanja obuke.