Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave
14.09.2012

Komisija za razvoj lokalne samouprave na sjednici  održanoj 14.09.2012. godine u Podgorici, razmotrila je Nacrt zakona o komunalnoj policiji.

Komisija ocjenjuje da su ponuđena rješenja iz Nacrta zakona u suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Ustavom Crne Gore, Zakonom o lokalnoj samoupravi i brojnim materijalnim propisima. Stav Komisije iskazan u odgovarajućem Izjašnjenju je da Zakon treba jasno i precizno da definiše ulogu i nadležnosti službe komunalne policije, na koji način bi se obezbijedilo efikasno i racionalno obavljanje poslova. Smisao Zakona o komunalnoj policiji jeste obezbjeđenje komunalnog reda, što se iz teksta nacrta ne može utvrditi .

Koncepcijski, zakon je u suprotnosti sa načelom podjele vlasti, po kojem je Komunalna policije za svoj rad odgovorna izvršnom organu,  a ne Skupštini kako je to ovim nacrtom utvrđeno.

Izjašnjenje komisije  na Nacrt zakona o komunalnoj policiji (pdf)

Kategorija: