Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti
21.09.2012

Komisija  za društvene djelatnosti  Zajednice opština Crne Gore održala je u Podgorici,  21.  09. 2012.godine,  sjednicu Komisije na kojoj je razmotrila Nacrt Zakona o socijalnom stanovanju.

Stavovi Komisije u pogledu predloženih rješenja  Nacrta Zakona o socijalnom stanovanju  iskazani su  u Izjašnjenju  koje je dostavljeno Ministarstvu održivog razvoja I turizma. Prilikom  pripreme  Izjašnjenja Komisija je uzela u obzir primjedbe,  prijedloge i sugestije opština koje su Zajednici opština dostavile svoja Izjašnjenja.

Komisija za društvene djelatnosti smatra da se predloženim rješenjima Nacrta Zakona o socijalnom stanovanju u nadležnosti lokalne samouprave utvrđuje  znatno širi krug poslova od   poslova utvrđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Nacrtom Zakona se, međutim, ne predlažu rješenja po kojima bi  se lokalnoj samoupravi za njihovo vršenje obezbjeđivala dodatna finansijska sredstva koja su joj neophodna.

Nacrtom Zakona o socijalnom stanovanju nijesu na potpun i konzistentan način regulisana ključna pitanja koja su predmet  istog, kao što su: stvaranje uslova za održivi razvoj  socijalnog stanovanja; određivanja korisnika prava, odnosno ciljnih grupa; načina obezbjeđivanja i korišćenja sredstava po osnovu socijalnog stanovanja; utvrđivanja procedure za druge načine ostvarivanje prava na rješavanje stambenog pitanja po osnovu socijalnog stanovanja (osim zakupa),kao i druga pitanja.

Izjašnjenje komisije na Nacrt zakona o socijalnom stanovanju (pdf)

Kategorija: