Održana konferencija „Decentralizacija usluga socijalne i dječije zaštite“
11.07.2012

Dana 10. jula 2012. godine u Podgorici, održana je Konferencija „Decentralizacija usluga socijalne i dječije zaštite  –   mogućnosti i ograničenja“. Konferencija je bila posvećena sprovođenju projekta koji je podržala Delegacija EU u Crnoj Gori a koji se odnosi na reformu sistema socijalne i dječije zaštite. Konferenciju su organizovali Ministarstvo rada i socijalnog staranja, UNICEF, UNDP, FAKT i Zajednica opština Crne Gore.

Konferencija je imala za cilj da predstavnicima lokalnih samouprava, kroz uporedna iskustva i primjere dobre prakse zemalja u okruženju, predstavi sadržaj i pojedina rješenja iz Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti , koji će procesom decentralizacije biti u njihovoj nadležnosti.

Na konferenciji su govorili: Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja, Nikola Bertolini, šef operativnih struktura Delegacije EU u Crnoj Gori, Rastislav Vrbenski, stalni koordinator UN sistema u Crnoj Gori  i Rajko Golubović, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore.

Generalni sekretar Rajko Golubović je u svom obraćanju, između ostalog, istakao da lokalne samouprave u Crnoj Gori nijesu, niti mogu biti jednake u razvoju i kapacitetima, ali reforma treba da obezbijedi da ključne usluge građanima, zbog kojih lokalne samouprave u krajnjem i postoje, obezbijede makar minimum standarda u ovoj oblasti. Sa druge strane, sve izraženije zahtjeve za obezbjeđivanjem vršenja ovih poslova na lokalnom nivou ne prati adekvatna finansijska infrastruktura, odnosno decentralizaciju poslova ne prati i finansijska decentralizacija. Osnovni preduslov za vršenje bilo koje usluge je dostupnost iste, ali i prije toga da usluga može biti pružena. U oblasti socijalne i dječije zaštite radi se o nužnim, ali i skupim uslugama koje može da pruža samo finansijski “snažna lokalna samouprava”. Mislim da će se sve kolege iz lokalnih samouprava složiti sa mojom konstatacijom da lokalne samouprave moraju da budu ključni nosioci ovih usluga ali da decentralizacija treba da opredijeli i stabilan sistem finansiranja koji će omogućiti pružanje svih usluga, uključujući i servise u ovoj oblasti.

Jedan od zaključaka sa konferencije odnosio se i na dalji zajednički rad na pripremi adekvatnih rješenja u Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti koja će na jasan i precizan način utvrditi nadležnosti i obevaze lokalnih samouprava u sistemu socijalne zaštite, kao i odgovarajuća sredstva za njihovo vršenje.