Deseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”
31.07.2012

Iz štampe je izašao deseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Posebnu pažnju u ovom broju zauzima intervju sa Aleksandrom Andrijom Pejovićem, državnim sekretarom za evropske integracije i glavnim pregovaračem za EU, kao i sa Nebojšom Radojičićem, predsjednikom opštine Nikšić. Bilten se bavio i temama koje se odnose na Analizu funkcionisanja lokalne samouprave u Crnoj Gori, aktivnosti Zajednice opština u odnosu na Zakon u legalizaciji neformalnih objekata, kao i na položaj i ulogu glavnog administratora. Takođe, bilten je propratio i aktivnosti oko konferencije o decentralizaciji usluga socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, kao i sastanke koji su se bavili pitanjima lokalnih javnih finansija. Najavljene su neke od budućih aktivnosti, a poseban akcenat je stavljen na Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi, regionalnu konferenciju o fiskalnoj decentralizaciji u jugoistočnoj Evropi, sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, i dr.

Bilten broj 10 (pdf)

 

Kategorija: