Sastanak predsjednika i generalnih sekretara asocijacija članica NALAS-a
17.06.2012

Godišnji sastanak predsjednika i generalnih sekretara asocijacija članica NALAS-a je 15-16. juna ove godine održan u Tulceu (Rumunija).

Domaćin ovog već tradicionalnog sastanka, koji je bio posvećen klimatskim promjenama, bila je Rumunska asocijacija zajednica (ACoR). Učesnicima su predstavljeni globalni trendovi u ovoj oblasti, a razgovaralo se o tome kako asocijacije i lokalne vlasti vide svoju ulogu u suočavanju sa postojećim izazovima. Oni su svakako svjesni značaja položaja i svoje uloge, pa zato čine sve kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena.

Na sastanku su prezentovane aktivnosti i rezultati projekta „Misli globalno, radi lokalno“, koji su zajednički implementirale UNDP kancelarije u Makedoniji, Moldaviji i Kosovu. Predstavnici asocijacija iz Makedonije, Moldavije i Kosova su predstavili svoje akcione planove o klimatskim promjenama i govorili o svojim iskustvima iz ove oblasti, dok su predstavnici Zajednice opština regiona Marmara prezentovali Akcioni plan o klimatskim promjenama Turske.

Kako je ubrzo nakon ovog sastanka, u Brazilu (20-22. jun) održana Konferencija UN o održivom razvoju Rio+20 (na kojoj je diskutovano o smanjenju siromaštva, jačanju socijalne jednakosti, kao i o obezbjeđenju zaštite okruženja na cijeloj planeti), članice NALAS- a su se saglasile i pružili podršku za 8 preporuka Ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava (UCLG) za Rio+20, sa posebnim akcentom na značaj uloge koje lokalne samouprave imaju u ostvarivanju održive budućnosti za sve.

Tokom sastanka, delegatima je prezentovan i progres u aktivnostima na uspostavljanju Konvencije Gradonačelnika, a koja bi trebalo da obezbijedi pokrivanje čitavog regiona Zapadnog Balkana.

Takođe, tokom sastanka predsjednika i generalnih sekretara asocijacija, NALAS je takođe organizovao i sastanak radne grupe za razvoj asocijacija i sastanak oficira za vezu.  Oficiri za vezu su diskutovali o: strategiji NALAS-a za period 2013-2017. godina, njenoj održivosti, NEXPO-u 2013, koji će biti organizovan septembra 2013. godine u Rijeci i Opatiji u Hrvatskoj, kao i o budućim aktivnostima i partnerstvima NALAS-a.