Održana sjednica Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave
13.06.2012

13.06.2012. – Danas je, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, održana sjednica Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave, kojom je predsjedavao ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.

Koordinacioni odbor je razmatrao niz dokumenata i preporuka koje se odnose na proces jačanja i razvoja lokalne samouprave. Posebna pažnja je posvećena rezultatima predstavljenim kroz prvi kvartalni izvještaj o implementaciji Akcionog plana za reformu lokalne samouprave za 2012. godinu i tom prilikom razmatran je stepen realizovanih obaveza, kao i dinamika za naredni period.

Članovi odbora su razmatrali i Analizu funkcionisanja lokalne samouprave u Crnoj Gori, koja na sveobuhvatan način sagledava i ocjenjuje stanje lokalne samouprave, kada je u pitanju primjena zakonskih rješenja, koja se odnose na ovu oblast. Analizom je obuhvaćena i primjena Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016. godine, od strane resornih državnih organa i lokalnih samouprava, Zajednice opština i drugih institucija.

Članovi Koordinacionog odbora su razmatrali i informaciju o toku izrade Zakona o komunalnoj policiji, kao akta koji će značajno unaprijediti rad lokalnih samouprava u Crnoj Gori.