Održana XXIII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore
25.05.2012

U Podgorici je 25. maja 2012. godine održana XXIII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora dr Miomir Mugoša, gradonačelnik Glavnog grada Podgorice.

Sjednici su prisustvovali i Ivan Đurišić, ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, dr Nina Vujošević, pomoćnik ministra ekonomije, kao i Remzija Ademović, pomoćnik ministra i Tatjana Radulović, portparol, ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Sjednica Upravnog odbora je prvenstveno bila posvećena razmatranju Izjašnjenja Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti na Nacrt Zakona o legalizaciji neformalnih objekata. Uvodno izlaganje na ovu temu je dao predsjednik ove Komisije Oliver Obradović, vd sekretara za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica.

Članovi Upravnog odbora su pozitivno ocijenili ovo Izjašnjenje i konstatovali da je u njemu sadržana većina primjedbi i sugestija koje su predstavnici lokalnih samouprava imali i saopštili na javnim raspravama održanim povodom Nacrta Zakona o legalizaciji neformalnih objekata.

Nakon diskusije većine prisutnih, Upravni odbor je usvojio Izjašnjenje Komisije na Nacrt ovoga zakona, a istovremeno i zadužio Komisiju za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti da, u saradnji sa Stručnom službom, u narednih 10-tak dana pripremi konkretne odredbe koje je, u cilju donošenja kvalitetnog zakonskog propisa i njegove implementacije, neophodno ugraditi u tekst Nacrta zakona o legalizaciji neformalnih objekata.
Dr Nina Vujošević, pomoćnik ministra ekonomije, je podsjetila na obavezu lokalnih samouprava za donošenje strateških planova razvoja, uz apel da se aktivnosti na tom planu, prvenstveno radi korišćenja finansijskih beneficija od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, što je moguće više ubrzaju i privode kraju.

Remzija Ademović, pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja, je informisala članove Upravnog odbora o Nacionalnom stambenom projektu za raseljena i interno raseljena lica i, u tom smislu, navela mogućnosti koje se pred državom Crnom Gorom i njenim lokalnim samoupravama stvaraju u postupku rješavanja stambenih pitanja ove grupe ljudi.

Kategorija: