Održana konstitutivna sjednica Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti
08.05.2012

U Podgorici je 8. maja 2012. godine održana konstitutivna sjednica Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore.

Sjednicom Komisije predsjedavao je generalni sekretar Rajko Golubović.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o imenovanju Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti, sjednici su prisustvovali članovi: Đuro Karanikić iz opštine Bar, Tatjana Vojinović iz opštine Žabljak, Predstag Zejak iz opštine Mojkovac, Oliver Marković iz Glavnog grada Podgorice, Valon Bazuku iz opštine Ulcinj i Filip Aleksić iz Prijestonice Cetinje.

Članovi Komisije, u skladu sa Statutom Zajednice, iz svog sastava izabrali su predsjednika i potpredsjednika Komisije, koji će ove funkcije obavljati u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Za predsjednika Komisije izabran je Oliver Marković, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice, dok će poslove potpredsjednika obavljati Đuro Karanikić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine opštine Bar.

Komisija je utvrdila osnovne smjernice svog rada u smislu prepoznavanja zakonskih akta čija je priprema u toku i koja će biti predmet pažnje ovog radnog tijela, te precizirala vremenski okvir za otpočinjanje konkretnih aktivnosti na utvrđivanju adekvatnih rješenja za koje će se Komisija i Zajednica u narednom periodu zalagati.

Kategorija: