Održan okrugli sto na temu “Iskustva Glavnog grada u radu Komunalne policije na poslovima premještanja vozila”
15.05.2012

15.05.2012. – Danas je, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Komunalne policije Glavnog grada, održan okrugli sto na temu „Iskustva Glavnog grada u radu Komunalne policije na poslovima premještanja vozila“.

U uvodnom izlaganju Generalni sekretar Zajednice opština g-din Rajko Golubović zahvalio se Komunalnoj policiji Glavnog grada i načelniku g-dinu Radisavu Vojvodiću i njegovom timu na učešću u organizaciji ovog skupa.

Prezentaciju iskustva Glavnog grada izvršili su načelnik komunalne policije Radisav Vojvodić i v.d. glavnog komunalnog inspektora Ratka Dašić.

Učesnici skupa su iznijeli probleme u radu komunalne polcije i izrazili potrebu za jasnijim definisanjem pitanja statusa i ovlašćenja komunalne policije.

Zaključeno je da je sastanak ostvario cilj i da svi učesnici svojim sugestijama pomognu nadležnim subjektima u izradi kvalitetnog Zakona o komunalnoj policiji koji je Programom rada Vlade predviđen za III kvartal tekuće godine.

Kategorija: