Održane obuke u Baru i Bijelom Polju na temu “Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi”
17.04.2012

17.04.2012. – Uprava za kadrove je, u saradnji sa Zajednicom opština, nastavila sa realizacijom obuka  na temu „Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi“.

Obuke su održane u Baru 06. aprila 2012. godine, za opštine primorskog regiona, i u Bijelom Polju 11. aprila 2012. godine, za opštine sjevernog regiona.

Obuci u Baru prisustvovalo je 13 polaznika  iz opština: Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat, dok je obuci u Bijelom Polju  prisustvovalo  9 polaznika  iz opština: Bijelo Polje, Kolašin, Pljevlja i Berane.

Predavači su, i na ovim obukama, bili Dragiša Pešić, član Senata Državne revizorske institucije i Nikola Vukićević, samostalni savjetnik u Državnoj revizorskoj instituciji. Cilj obuka je bio upoznavanje lokalnih službenika sa ustavnim i zakonskim položajem i nadležnostima Državne revizorske institucije kao i sa načinom i postupkom sprovođenja revizije u  jedinicama lokalne samouprave. Obukama su prisustvovali zaposleni u lokalnoj samoupravi  koji rade na poslovima pripreme, planiranja i izvršavanja budžeta. Oni su iskazali zadovoljstvo stručnošću predavača i ocijenili da je obuka na ovu temu od značaja za vršenje njihovih poslova i za razrješenje nekih konkretnih pitanja sa kojima se sreću u radu.