Obuka “Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi”
03.04.2012

U Podgorici je 2. aprila 2012. godine u Upravi za kadrove  za  zaposlene u lokalnoj  samoupravi  organizovana obuka na temu „Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi“.

Ova obuka je organizovana u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu  koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi  za period februar-april 2012. godine.

Obuka je organizovana za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštine: Nikšić, Danilovgrad, Plužine i Šavnik.

Predavači na obuci bili su Dragiša Pešić, član Senata  Državne revizorske institucije i Nikola Vukićević, samostalni  savjetnik  u Državnoj revizorskoj instituciji.

Obuka je imala za cilj upoznavanje lokalnih službenika sa ustavnim i zakonskim položajem i nadležnostima Državne revizorske institucije, kao i načinom i postupkom  sprovođenja revizija u  jedinicama lokalne samouprave.

Na obuci su prisustvovali sekretari sekretarijata za poslove finansija  i  zaposleni u lokalnoj  samoupravi  koji rade na poslovima pripreme, planiranja i izvršavanja budžeta i poslovima izrade i praćenja usklađenosti opštih pravnih akata lokalne samouprave sa propisima višeg reda.

Obuci je prisustvovalo  11 polaznika.