Susret Predsjednika Skupštine Zajednice opština Crne Gore Aleksandra Bogdanovića i izvjestioca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Žan – Šarl Gardeta
08.03.2012

08.03.2012. – Predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Bogdanović sastao se danas u Podgorici sa izvjestiocem Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Žan – Šarl Gardetom.

Tokom razgovora sa gospodinom Gardetom, koji boravi u višednevnoj posjeti Crnoj Gori, predsjednik Bogdanović zahvalio je Savjetu Evrope na izuzetnoj dosadašnjoj podršci u dijelu reforme sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori.

On je informisao sagovornika kako je u proteklom periodu, kroz usvajanje niza akata u Skupštini Crne Gore, ostvaren napredak u pogledu ispunjavanja preporuka Savjeta Evrope, te da je posebno važno istaći kako su preduzete brojne aktivnosti na inkorporiranje načela i principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u domaće zakonodavstvo.

Predsjednik Bogdanović je posebno zahvalio Savjetu Evrope na pomoći i podršci procesu unapređenja ovdašnjeg sistema lokalne samouprave. To se, kako je istakao predsjednik Bogdanović, prevashodno odnosi na podršku tokom pripreme Zakona o finansiranju lokalne samouprave, te Zakona o teritorijalnoj organizaciji.

On je, takođe, informisao izvjestioca Gardeta i o intenziviranju procesa reforme lokalne samouprave u Crnoj Gori. To se – kako je naglasio – prevashodno odnosi na izradu više strateških dokumenata, poput Strategije reforme javne uprave, te Akcionog plana za njenu implementaciju.

– Kada je riječ o predstojećem periodu, cijenim važnim istaći da će prioritet predstavljati aktivnosti bazirane na jačanju međuopštinske i prekogranične saradnje. U tom pravcu, već je i usvojena Strategija razvoja međuopštinske saradnje sa akcionim planom – istakao je predsjednik Bogdanović.

Izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope iskazao je posebno interesovanje za pitanja koja se odnose na sistem finansiranja lokalne samouprave, te na uticaj globalne ekonomske krize na rad lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

On je naglasio i značaj dodatnog intenziviranja aktivnosti u cilju implementacije donijetih zakonskih akata i strateških dokumenata.

Tokom razgovora sa predsjednikom Bogdanovićem, izvjestilac Gardeto osvrnuo se i na napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, a posebno kada je riječ o ispunjavanju zahtjeva Savjeta Evrope.