Održan IV sastanak Tehničke pomoći za izradu Strateškog plana razvoja u sklopu implementacije Zakona o regionalnom razvoju
05.03.2012

Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i EU Projektom tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave, održalo je danas četvrti radni sastanak sa predstavnicima opština, vezano za tehničku pomoć izradi strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave, kao važnog elementa u implementaciji Zakona o regionalnom razvoja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici devetnaest jedinica lokalne samouprave, koje je pozdravila dr Nina Vujošević, pomoćnik ministra ekonomije i Rajko Golubović, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore. Rajko Golubović  je istakao neophodnost ubrzanja dalje realizacije procesa izrade Strateških planova kod pojedinih opština i zahvalio  se na angažovanju i ozbiljnosti sa kojom su prišli realizaciji svoje zakonske obaveze. Pomoćnica ministra dr Nina Vujošević je istakla dalju spremnost Ministarstva ekonomije u podršci finalizaciji izrade ovog strateškog razvojnog dokumenta.

U cilju što kvalitetnije pripreme Strateškog plana razvoja, učesnici sastanka, odnosno koordinatori opštinskih konsultativnih grupa su, od strane eksperta u okviru projekta EU za tehničku pomoći lokalnim samoupravama, dobili odgovore i pojašnjenja na sva otvorena pitanja koja se tiču primjene metodologije za izradu ovog strateškog razvojnog dokumenta. Konkretna pitanja i odgovori su se odnosili na definisanje strateških ciljeva, prioriteta, mjera i projekata koje treba uključiti u Starteški plan razvoja na period do 7 godina.

Izradom strateških planova razvoja opština, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Startegijom regionalnog razvoja, uvodi se sistemski pristup u izradi lokalnih strateških razvojnih dokumenata i njihovom usklađivanju sa Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore. Strateški plan razvoja opštine treba da bude jedan od ključnih dokumenta koji će sadržati sve ključne razvojne projekte u datom planskom periodu, za čije finansiranje se pored ostalih izvora, može aplicirati iz sredstava EU fondova, kao i kod ostalih donatora i razvojnih banaka.