Obuka “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi”
28.03.2012

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština nastavlja sa realizacijom Plana obuke za lokalnu samoupravu februar-april, koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi na sjednici održanoj 26.01.2012. godine u Podgorici.

Obuka na temu „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ održana je 28. marta 2012. godine u Podgorici u prostorijama Uprave za kadrove . Predavač na obuci je bio prof. dr Klaus Erdmann, ekspert na Twining projektu „Strategija nacionalnog razvoja Crne Gore i nacionalni razvojni plan“. Cilj ove obuke je bolje razumijevanje procesa upravljanja ljudskim resursima. Naročita pažnja posvećena je osnovnim principima upravljanja ljudskim resursima, kompetencijama za obavljanje poslova radnog mjesta, prepoznavanju istih, formulisanju opisa posla itd.

Seminaru je prisustvovalo 13 polaznika i to iz Prijestonice Cetinje i opština: Danilovgrad, Nikšić i Plužine koji su izrazili veliko zadovoljstvo kako predavačem, tako i organizacijom i temom ovog seminara.