Tehnička pomoć u izradi Strateških planova razvoja lokalnih zajednica
14.12.2011

Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore održalo je juče treći radni sastanak sa predstavnicuma jedinica lokalne samouprave vezano za tehničku pomoć izradi Strateških planova razvoja koje su, na osnovu Zakona o regionalnom razvoju, obavezne da u svojim skupštinama usvoje sve jedinice lokalne samouprave.

Sastanku su prisustvovali predstavnici devetnaest jedinica lokalne samouprave, koje je pozdravila dr Nina Vujošević, pomoćnik ministra ekonomije i Rajko Golubović, sekretar Zajednice opština Crne Gore. Pomoćnik ministra ekonomije Nina Vujošević je prisutne upoznala sa dinamikom realizacije procesa izrade Strateških planova kod pojedinih opština i zahvalila im se na angažovanju i ozbiljnosti sa kojom su prišli realizaciji svoje zakonske obaveze.

U cilju što kvalitetnije pripreme ovog dokumenta učesnici sastanka su, od strane eksperata konsultantske kuće HCL, upoznati sa evropskim fondovima koji će nam u narednom periodu biti dostupni za finansiranje projekata iz Strateških planova razvoja. Ove informacije treba da posluže opštinama kao osnovna vodilja za odabir onih prioriteta i projekata kojima će u narednom planskom periodu moći da apliciraju za kofinansiranje i grantove pretpristupnih fondova EU i drugih kreditora i donatora.

Obzirom da je u većini jedinica lokalne samouprave proces izrade Strateškog plana razvoja u poodmakloj fazi, prisutni predstavnici opština su iskoristili priliku da postave konkretna pitanja i zatraže objašnjenja na koji način da prevaziđu probleme sa kojima su se u dosadašnjem radu sreli. Na sva postavljena pitanja dobili su odgovor od pomoćnice ministra i eksperata-konsultanata.