Sedmi broj biltena Zajednice opština “Naša Zajednica”
11.11.2011

Iz štampe je izašao sedmi broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U ovom broju su predstavljeni su primjeri Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi; nova usluga Zajednice opština – Centar znanja, kao i intervju sa predsjednikom opštine Kolašin g-dinom Darkom Brajuškovićem. Takođe, bilten sadrži i aktivnosti Zajednice opština na planu stvaranja uslova za održive lokalne javne finansije; nove modele opštinskih Odluka radi obezbeđenja pravnog i institucialanog okvira na nivou lokalne samouprave po pitanju ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama;  aktivnosti u pripremi Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i niz drugih aktivnosti koje su sprovedene u lokalnim samoupravama i njihovoj asocijaciji.

Bilten broj 7 (.pdf)

Kategorija: