Sastanak Komisije za praćenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi
10.11.2011

U Podgorici je 9. novembra 2011. godine održan sastanak Komisije za praćenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi.

Organizovanje ovog sastanka je u skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore br.03-7983 kojim je Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo da, između ostalog, pruža potrebnu pomoć jedinicama lokalne samouprave i da svakih šest mjeseci organizuje savjetodavne sastanke sa koordinatorima u lokalnim zajednicama zaduženim za sprovođenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi.

Na sastanku je bilo riječi o implementaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi, usaglašenosti lokalnih akcionih planova sa inoviranim Akcionim planom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, izvještavanju Komisiji za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi, kao i o učešću NVO sektora u realizaciji mjera predviđenih ovim Akcionim planom.

Kategorija: