Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim administracijama
10.11.2011

Zajednica opština Crne Gore i Kancelarija UNDP u Crnoj Gori su 09. novembra 2011. godine u Podgorici organizovali prezentaciju dokumenta Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim administracijama.

Izrada ovog dokumenta je dio aktivnosti u okviru IPA 2010 Projekta „Podrška lokalnim samoupravama u implementaciji Nacionalne trening strategije – NTS – i dodjela grantova opštinama“ koji implementira Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, a u saradnji sa Delegacijom Evropske unije, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom za kadrove i Zajednicom opština Crne Gore.

Prezentaciju dokumenta Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim administracijama je izvršio konsultant UNDP za ljudske resurse Richard Alen.

On je predstavio trenutno stanje u upravljanju ljudskim resursima u lokalnim samoupravama, s posebnim osvrtom na planiranje kadrova, stručno osposobljavanje i usavršavanje, zapošljavanje i zadržavanje i ocjenjivanje rada, Takođe, govorio je i o preporukama koje treba sprovesti u lokalnim administracijama u cilju jačanja upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama.

Učesnici javne rasprave su pokazali izuzetnu zainteresovanost i aktivno su se uključili u diskusiju o predlozima i preporukama koje će unaprijediti stanje u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na njihovu usklađenost sa pojedinim zakonskim rješenjima.