Priručnik o odgovornom i transparentnom pružanju usluga na lokalnom nivou
04.10.2011

Ova publikacija je nastala kao rezultat saradnje između Zajednice opština i VNG International u okviru projekta „Podizanje odgovornosti i transparentnosti na opštinskom nivou u Crnoj Gori“. Priručnik pruža čitaocima praktične primjere i korisne instrumente i savjete za korišćenje participatornih mehanizama u svakodnevnom radu lokalnih uprava i organizacija građanskog društva. Cilj ovog Priručnika je da pruži teoretski okvir za jačanje načela odgovornosti, transparentnosti i javne etike, kao i praktične primjere kako lokalna samouprava, građani i organizacije građanskog društva zapadne i jugoistočne Evrope koriste participatorne mehanizme za poboljšanje u pružanju svojih usluga.

Priručnik o odgovornom i transparentnom pružanju usluga na lokalnom nivou (.pdf)