OBJAVLJEN DRUGI POZIV ZA CBC SRB-MNE
12.09.2011

Povodom objavljivanja drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA II komponente CBC SRB-MNE želimo da Vas ukratko informišemo o istom.

Drugi poziv objavljen je 15. avgusta 2011. godine i trajaće do 14. nobembra 2011. godine.

Sredstva namijenjena ovom pozivu iznose ukupno 3.393.676 eura. Aktivnosti projekata, u zavisnosti od mjere za koju se aplikanti opredijele trajaće od 6-12, odnosno od 12-24 mjeseca.

Prihvatljiva teritorija koja je obuhvaćena Programom ima ukupnu površinu od 19.432 km² i 874.787 stanovnika.

Oblast koja ispunjava uslove u Srbiji obuhvata dva okruga: Raški i Zlatiborski okrug, koji zajedno imaju 15 opština.

U Crnoj Gori oblast obuhvaćena Programom obuhvata 12 opština i to: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak, kao i tri pridružene opštine: Podgorica, Danilovgrad i Cetinje.

Opšti strateški cilj Prekograničnog programa

Opšti strateški cilj uzima u obzir činjenicu da je potrebno podsticati razvoj privrede i to korišćenjem ljudskih, prirodnih i privrednih resursa ove oblasti, kao i intenzivnom saradnjom.

Strateški cilj

Povezivanje ljudi, zajednica i privredâ pograničnih regiona kako bi zajedno doprinijeli razvoju međusobne saradnje, uz korišćenje ljudskih, prirodnih, kulturnih i privrednih resursa i prednosti

Prioriteti i mјere

Strateški i specifični ciljevi usko su usmјereni na rezultate i povoljne ishode čijim će postizanjem biti zadovoljene specifične potrebe oblasti koja ispunjava uslove. Aktivnosti predviđene ovim programom osmišljene su na osnovu SWOT analize (prednosti, slabosti, mogućnosti i opasnosti), imajući pri tom u vidu ograničen iznos dodeljenih finansijskih sredstava. Sufinansiranjem je garantovano poštovanje principa „dodavanja“ Evropske unije (Princip prema kome sredstva Evropske unije moraju biti dodata sredstvima neke države; ona ne mogu biti zamena za ta sredstva). Analiza SWOT ukazuje na to da program podrške treba da bude usmjeren na sledeći prioritet.

Prioritet I

Obezbјeđivanje društveno-ekonomske kohezije kroz zajedničke aktivnosti u cilju unapređenja komunalne, poslovne, društvene i institucionalne infrastrukture i kapaciteta

Mjera I.1

Povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa programske oblasti

Mjera I.2

Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i civilnog društva

Za učešće u programu potencijalni korisnici mogu biti:

 • lokalne samouprave i njihove institucije;
 • asocijacije opština;
 • razvojne agencije;
 • organizacije za podršku biznisu i socijalni partneri;
 • organizacije i udruženja iz oblasti turizma i kulture;
 • NVO, javne i privatne ustanove za zapošljavanje;
 • institucije za stručnu i tehničku pomoć;
 • državne institucije ili organi;
 • institucije odgovorne za zaštitu prirode, upravljanje vodama i službe zaštite;
 • škole, fakulteti, univerzitetski i istraživački centri;
 • međunarodne – međuvladine organizacije.

Više informacija o pozivu, prioritetu i mjerama možete naći na nternet stranicama programa: www.cbc-mne.org i www.cbcsrb-mne.org .

Kategorija: