NEDJELJA LOKALNE DEMOKRATIJE 2011 – LJUDSKA PRAVA
12.09.2011

Od 10. do 16. oktobra 2011, gradovi i mjesta u 47 zemalja članica Savjeta Europe pozvani su da se pridruže evropskoj sedmici lokalne demokracije (ESLD) na temu “Ljudska prava na lokalnom nivou “. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti želi istaknuti ljudska prava kao osnovnu komponentu lokalne demokratije i njegovati kulturu poštovanja ljudskih prava u lokalnim zajednicama u Evropi. Demokratija i ljudska prava su međusobno zavisni. Demokratija ne može postojati bez bezuslovnog poštovanja ljudskih prava.

Mnoga prava i slobode nisu samo dužnost vlade, ona se takođe sprovode na lokalnom nivou, kao što je slučaj sa mnogim socijalnim i građanskim pravima. Slobode i prava, kao i lokalna i regionalna demokratija, su opšte dobro koje se ne može uzeti zdravo za gotovo u bilo kojoj zemlji. ESLD 2011, osmišljena sa ciljem podizanja svijesti lokalne dimenzije ljudskih prava, doprinijeće promovisanju povezanijih gradova i mjesta za sprečavanje i borbu protiv netolerancije, diskriminacije i socijalne isključenosti.

Za koordinaciju ovog događaja zadužen je Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i njegov glavni cilj jeste promovisanje sedmice lokalne demokratije na najbolji mogući način kroz teritorijalne vlasti svih 47 članica Savjeta Evrope. Lokalne vlasti, koje su uzele učešće u ranije održanim skupovima, saglasile su se oko toga da ESLD predstavlja vrlo povoljne mogućnosti. Kroz ESLD, predstavnici lokalnih zajednica mogu da upute i aktiviraju svoje građane oko glavnih pitanja i problema u njihovom okruženju i, takođe, mogu da procijene da li javne službe na pravi način obavljaju svoje dužnosti, te su na taj način u mogućnosti da prate rad cjelokupne lokane uprave.

Sve potrebne informacije o ovom događaju možete dobiti na: http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp .

 Nedelja lokalne demokratije (flajer)

 

Kategorija: