INFORMACIJA – U organizaciji UNDP-a održana radionica za izradu Strateškog plana jedinica lokalne samouprave
19.09.2011

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije organizovala od 14-16. septembra prvu od tri radionice za izradu strateških planova opština Žabljak i Kolašin.

Radionica na kojoj su učestvovali predstavnici javnog i civilnog sektora iz opština Žabljak i Kolašin imala je za cilj edukaciju učesnika u pripremi strateškog plana razvoja opštine kao jednog od osnovnih razvojnih dokumenata čija izrada predstavlja obavezu utvrđenu Zakonom o regionalnom razvoju. Obuku u pripremi strateškog plana pružili su konsultanti UNDP, koji će kroz praktičan rad u opštinama pružiti konkretnu pomoć u pripremi ovih akata.

Radionoce su dio projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ koji sprovodi Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Zajednicom opština Crne Gore i svim opštinama u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.

Sanja Bojanić, šefica Sektora za demokratsko upravljanje naglasila je da je „Strateški plan okvir koji treba da odredi pravac razvoja, pruži jasne smjernice i proritete, na osnovu kojih se pripremaju i ostali važni dokumenti, uključujući i kapitalni bužet opštine. UNDP će takođe pružiti podršku izradi kapitalnih budžeta za ove opštine“.

Pored pomenutih radionica, u okviru ovog projekta će se organizovati i serija od pet seminara na temu unapređenja kapaciteta opštinskih sekretarijata za finansije kroz obuke, praktičan rad u opštinama i razmjenu iskustava sa kolegama.