Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 15. avgusta 2011. godine
18.07.2011

Zajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za pet tematskih oblasti, i to:

1. Odgovornost i transparentnost na lokalnom nivou”;
2. Položaj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave”;
3. Priprema i upravljanje projektima Evropske unije”;
4. Održivi razvoj i zaštita životne sredine”;
5. Unapredjenje poslovnog ambijenta u lokalnoj samoupravi”.

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu je produžen do 15. avgusta 2011. godine.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu uom@t-com.me .