Održan trening za članove Etičkih komisija
30.06.2011

U Podgorici je 29 juna, u Hotelu City, u organizaciji Zajednice opština, održan trening za članove Etičkih komisija.

Trening za članove etčkih komisja je aktivnost koja se realizuje u okviru Programa „Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori2009-2011. godine – Faza II”.

Na treningu su, pored članova Etičkih komisija za izabrane predstavnike i Etičkih komisija za lokalne službenike i namještenike Opštine Nikšić i Opštine Berane, učestvovali sekretari Skupština opština, Glavni aministratori i starješine organa lokalne uprave iz opština u kojima nijesu imenovane Etičke komisije.

Predavači na treningu su bili Vladimir Frenc, Predsjednik Etičkog savjeta iz Zrenjanina i Vladimir Vojvodić, Predsjednik Etičke komisije Grada Niša.

Oni su govorili o funkcionisanju etičkih savjeta komisija u Republici Srbiji, kao radnih tijela skupštine, sastavu etičkih komisija, njihovom položaju, procedurama u radu, komunikacji sa podosiocima predstavki i subjektima predstavki, odlukama i mjerama koje izriču etički savjeti/komisije i njihovoj realizaciji, informisanju javnosti o odlukama i mjerama, i drugom.

Predavači su odgovarali i na pitanja učesnika koji su ocijenili da, pored toga što ima dosta sličnosti u pogledu uloga, funkcija, procedura koje u radu primjenjuju etičke komisije u Crnoj Gori, i etičkih savjeta/ komiteta u Srbiji, ima i značajnih razlika. U tom smislu istaknuto je da je bitna razlika u tome, što su etički savjeti / komisije u Srbiji radna tijela skupštine i što u njihovom sastavu mogu biti i odbornici skupštine opštine, odnosno grada, dok su etičke komisije u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, tijela koje osnivaju skupštine opština, a koje u svom sastavu ne mogu imati odbornike, na koji način se garantuje nezavisnost i samostalnost u radu istih.

Ispred Zajednice opština kao organizatora, na Treningu je učestvova Ljubinka Radulović, pomoćnik sekretara Zajednice opština.