Konferencija povodom završetka Programa „Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori 2009-2011. – Faza II“
25.06.2011

U Podgorici je 24. juna 2011. godine, u organizaciji Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, održana Konferencija povodom završetka Programa „Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori 2009-2011. – Faza II “.

Na Konferenciji su govorili: Alesandro Savaris, rukovodilac Programa, Centar za reformu lokalne uprave Savjeta Evrope; Pjer Iv Belo, task menadžer u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori; Mladen Jovović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za lokalnu samoupravu; Gordana Radović, savjetnica za lokalnu samoupravu u Ministarstvu finansija i Ljubinka Radulović, pomoćnik sekretara Zajednice opština.

U svom govoru pomoćnik sekretara Zajednice opština Ljubinka Radulović se zahvalila Savjetu Evrope i Delegaciji  Evropske unije u Crnoj Gori za pokretanje Programa i realizaciju  aktivnosti  koje su imale za cilj: jačanje institucionalnog i pravnog okvira lokalne samouprave, jačanje njenih kapaciteta, kao i jačanje javne etike u lokalnoj samoupravi. Takođe, ona se zahvalila i za pokretanje širokog spektra projekata,  inicijativa i aktivnosti, u cilju jačanja  lokalne samouprave,  razvoja  lokalne demokratije i jačanja građanskog društva u Crnoj Gori.

Ona se zahvalila i svim drugim međunarodnim organizacijama: OEBS-u, VNG-u,  UNDP-u i drugim, koje su sa svojim programima i projektima podržavali Program „Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori“ – Faza I i II, i dopunjujući se sa njim, dodatno  usmjeravale aktivnosti radi unapređivanja rada lokalne samouprave, jačanja njenih kapaciteta,  ostvarivanja transparentnosti i odgovornosti i postizanja veće efikasnosti u njenom  radu.

„Zajednici opština, kao nacionalna  asocijacija lokalnih vlasti, imala je  značajno mjesto i ulogu u sprovođenju Programa, bila je ne samo vaš  partner, već cilj i korisnik Programa, dok su njegovi  krajnji korisnici bili građani Crne Gore, koji će, vjerujemo,  zahvaljujući pokretanju i realizaciji Programa, dobiti kompetentniju, efikasniju i transparentniju lokalnu samoupravu“, istakla je ona.