Održana Javna rasprava o Nacrtu Strateškog plana Zajednice opština Crne Gore 2011-2013
27.05.2011

Zajednica opština Crne Gore je 27. maja 2011. godine u Podgorici organizovala javnu raspravu o Nacrtu Strateškog plana Zajednice opština Crne Gore 2011-2013. godine.

Sastanku su, pored predstavnika Stručne službe Zajednice koji su izvršili prezentaciju nacrta ovog strateškog dokumenta, prisustvovali predstavnici opština i Tima za tehničku pomoć reformi lokalne samouprave.

Pri prezentaciji Nacrta Strateškog plana Zajednice opština 2011-2013. godine obuhvaćeni su svi segmenti kojim će se definisati smjernice budućeg funkcionisanja Zajednice opština, kao nacionalne asocijacije svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Posebna pažnja je posvećena prioritetnim oblastima, tj:

– zastupanju interesa članica u cilju jačanja sistema lokalne samouprave;

– pružanju usluga članicama radi razvoja njihovih kapaciteta u skladu sa najboljim EU praksama;

– podršci lokalnim vlastima u međunarodnoj saradnji i njihovo predstavljanje pred EU institucijama;

– razvoju kapaciteta Zajednice opština kao organizacije.

Takođe je bilo riječi i o Nacrtu Akcionog plana za implementaciju Strateškog plana Zajednice opština Crne Gore za period 2011-2013. godine.

Učesnici javne rasprave su pokazali izuzetnu zainteresovanost i aktivno su se uključili u diskusiju o prioritetima koji će usmjeriti buduće aktivnosti Zajednice opština, a koji će doprinijeti ostvarivanju ciljeva kako asocijacije, tako i svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Kategorija: