Sjednica Nacionalnog saveta za obuku u lokalnoj samoupravi
31.03.2011

U Podgorici je 31. marta 2011. godine, u prostorijama Uprave za kadrove , održana IV sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Nacionalni savjet razmatrao je i usvojio Izvještaj o aktivnostima na realizaciji obuka u lokalnoj samoupravi u 2010. godini, donio Plan obuka za lokalnu samoupravu za period april-jun 2011. godine, i upoznao se sa realizacijom Projekta” Tehnička podrška reformi lokalne samouprave u Crnoj Gori”.

Povodom razmatranja Izvještaja o aktivnostima na realizaciji obuka u lokalnoj samoupravi u 2010. godini, Nacionalni savjet je donio više Zaključaka kojim su, između ostalog, zaduženi Zajednica opština Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za kadrove da obezbijede potrebne finansijske, kadrovske i druge uslove za dalju implementaciju Nacionalne trening strategije i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za realizaciju NTS-a; da pristupe izradi izmjena i dopuna NTS-a i izradi novog Akcionog plana, i donio više konkretnih zaključaka u izvrašavanju predhodnih obaveza navedenih subjekata.

Nacionalni savjet za obuku je zadužio Zajednicu opština da Izvještaj o aktivnostima na realizaciji obuka u lokalnoj samoupravi u 2010. godini, dostavi na razmatranje Koordinacionom odboru za reformu lokalne samouprave.

Izvještaj o aktivnostima na realizaciji obuka u lokalnoj samoupravi u 2010. godini (PDF dokument)

Plan realizacije obuka za period april-jun 2011. godine (PDF dokument)