Zajednički sastanak Zajednice opština Crne Gore i Ministarstva finansija
23.02.2011

U organizaciji Ministarstva finansija i Zajednica opština Crne Gore u Podgorici je 23. februara 2011. godine održan sastanak na temu implementacije zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalnih samouprave.

Sastanku su, pored predsjednika lokalnih samouprava i sekretara nadležnih sekretarijata u lokalnim upravama, prisustvovali: ministar finansija dr Milorad Katnić, pomoćnik ministra mr Biljana Šćekić, direktor Uprave za vode Zoran Janković i predstavnik Uprave za nekretnine Vesna Milić.

Imajući u vidu probleme koji su prisutni u implementaciji zakonskih rješenja u oblasti finansiranja, predstavnici lokalnih samouprava su istakli da je za rješavanje istih neophodna intezivnija saradnja sa nadležnim državnim organima, te je današnji sastanak prava prilika da se daju smjernice u kom pravcu tu saradnju treba razvijati.

Ministar finansija dr Milorad Katnić je istakao spremnost Ministarstva finansija za takvu vrstu saradnje i istakao da će se sa nivoa Ministarstva preduzeti sve aktivnosti koje će omogućiti lokalnim samoupravama stvaranje sigurnih i stabilnih izvora finansiranja.

U tom smislu, predložio je da se zapisnik sa današnjeg sastanka sa preporukama za rješavanje pojedinih problema, dostavi Ministarstvu finansija, kako bi se iznašli najbolji načini za realizaciju istih. Ministar Katnić je takođe pokazao spremnost da sa dijelom  problema koji su van nadležnosti ovog ministarstva upozna Vladu Crne Gore, i u tom pravcu, istakao spremnost Vlade Crne Gore da pomogne lokalnim samoupravama u obezbjeđivanju dovoljnih prihoda za njihovo funkcionisanje.

Po njegovom mišljenju, ostvarivanju ovog cilja svakako moraju doprinijeti i same lokalne samouprave primjenom politike restriktivnog i domaćinskog rukovođenja svojim budžetima.

Na kraju, odlučeno je da se zapisnik sa današnjeg sastanka dostavi svim učesnicima, radi preuzimanja daljih aktivnosti na realizaciji preporuka za rješavanje pojedinih problema u implementaciji zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalnih samouprava.

Uvodno izlaganje Veselina Bakića, predsjednika Skupštine Zajednice opština Crne Gore

Izjava ministra finansija  dr Milorada Katnića nakon zajedničkog sastanka Zajednice opština Crne Gore i Ministarstva finansija na temu ” Implementacija zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalnih samouprava.”

Izjava predsjednika Skupštine Zajednice opština Crne Gore Veselina Bakića nakon zajedničkog sastanka Zajednice opština Crne Gore i Ministarstva finansija na temu ” Implementacija zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalnih samouprava.”

Izjava gradonačelnika Glavnog grada dr Miomira Mugoše nakon zajedničkog sastanka Zajednice opština Crne Gore i Ministarstva finansija na temu ” Implementacija zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalnih samouprava.”