Delegacija Zajednice opština Crne Gore učestvovala na dvodnevnoj konferenciji u Parizu, pod nazivom “Evropska perspektiva Zapadnog Balkana – Doprinos lokalnih i regionalnih vlasti“
21.02.2011

Francuska asocijacija Savjeta evropskih opština i regiona organizovala je konferenciju na temu “Evropska perspektiva Zapadnog Balkana -Doprinos lokalnih i regionalnih vlasti“ , na kojoj su, pored predstavnika asocijacije domaćina, Evropske komisije i Savjeta Evrope, prisustvovali i predstavnici svih asocijacija lokalnih vlasti iz jugoistočne Evrope.

Na Konferenciji je ocijenjeno da sve zemlje Zapadnog Balkana igraju važnu ulogu u integracionom procesu pristupanja EU i da aktivnosti na lokalnom nivou posebno doprinose dinamičnijoj integraciji država Zapadnog Balkana. Konstatovano je da je Evropska perspektiva Zapadnog Balkana garant nesmetanog odvijanja ekonomskih i političkih reformi koje ove zemlje implementiraju, ali i garant mira i stabilnosti na čitavom prostoru Zapadnog Balkana. Saopšteno je da lokalne i regionalne vlasti posebno kroz dobro upravljanje, kvalitetne javne usluge i adekvatnu infrastrukturu, mogu biti snažan zamajac u Evropskim integracionim procesima.

Konferenciji su prisustvovali Predsjednik skupštine Zajednice opština i predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić, koji je govorio na Konferenciji o projektima koje Zajednica opština sprovodi na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava, gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Bogdanović i Vanja Starovlah, savjetnik za međunarodne odnose i saradnju Zajednice opština

Kategorija: