XV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
21.01.2011

U Podgorici je 21.januara 2011.godine održana XV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

U skladu sa dnevnim redom, Upravni odbor razmatrao je, između ostalog, i Inicijativu za Izmjene i dopune Statuta Zajednice, Inicijative za izmjenu Zakona o državnoj imovini, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata radi regulisanja pitanja legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kao i materijal koji će opštinama poslužiti u pripremi Plana i Programa rješavanja pitanja viška zaposlenih.

Na sjednici su zauzeti i određeni stavovi u smislu daljeg rada organa i tijela Zajednice u cilju unapređenja saradnje sa državnim organima u procesu pripreme propisa koji su od interesa za lokalne samouprave.

Kategorija: