Potpisivanje Sporazuma o saradnji između ZOCG i ANCI
16.12.2010

Zajednica opština Crne Gore i Italijanska asocijacija opština (ANCI) potpisale su Sporazum o saradnji, u Rimu 15. decembra.  Sporazum su potpisali sekretar Zajednice opština Rajko Golubović i sekretar ANCI-ija Anđelo Rugeti.

Osnovna svrha ovog Sporazuma je da se omogući formalni okvir i stvore uslovi za trajnu i efikasnu saradnju između Partnera u okviru SeeNet Programa, u cilju:

  • jačanja efikasnosti strategija lokalnog razvoja promovisanih u okviru SeeNet Programa, pružajući adekvatnu podršku inicijativama koje se sprovode na lokalnom nivou i podržavajući širenje primjera dobre lokalne prakse, kako bi i druge opštine mogle imati koristi od ostvarenih rezultata i unaprijediti svoja znanja;
  • olakšavanja partnerstva i zajedničkog rada u okviru Programa SeeNet, putem osnivanja mreže koja bi unapredila komunikaciju i  poboljšala saradnju između lokalnih vlasti koje učestvuju kao partneri u projektu;
  • valorizacije institucionalne strukture i političke uloge Zajednice opština, što je izuzetno značajno za buduće članstvo Crne Gore u Evropskoj Uniji.
  • Ova saradnjaće biti sprovedena putem:

a)      usaglašavanja, izrade i potpisivanja dokumenata koji sadrže zajedničke stavove asocijacija o pitanjima koja se tiču tematskih oblasti SeeNet Programa;

b)      pripreme i potpisivanja zajedničke političke deklaracije o perspektivama procesa decentralizacije i evropske integracije, u zemljama Jugoistočne Evrope;

c)      organizacije tematskih radionica  u okviru konferencije koja će se održati u Rimu, u prvoj polovini 2011 godine;

d)     osnivanja Regionalne Platforme preko uspostavljanja on-line foruma, koji će pružiti mogućnost asocijacijama lokalnih  vlasti da redovno diskutuju o napredovanju i efikasnosti akcija koje SeeNet Program realizuje na partnerskim teritorijama, u svrhu usaglašavanja i definisanja zajedničkih stavova o ključnim temama Programa. Na taj način, postavljaju se temelji za razvoj novih modela i političkih strategija lokalnog razvoja koje će asocijacije imati interes da promovišu i podrže pred centralnim vlastima i institucijama Evropske Unije;

e)      tehničke pomoći koja će biti pružena asocijacijama, putem razmjene znanja, iskustava, dobre prakse i slično, u oblasti pružanja usluga lokalnim zajednicama, kao i putem organizovanja akcija lobiranja.