Prezentacija najboljih praksi u Crnoj Gori za 2009. godinu nagrađenih opština Danilovgrad, Tivat i Herceg Novi
18.11.2010

Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa OEBS-om organizovala je prezentacije Najboljih praksi u lokalnoj samoupravi za 2009. godinu.

Održane su tri prezentacije i to:

–       09.11.2010. godine u Danilovgradu, nagrađene najbolje prakse u oblasti pružanja usluga na temu „Jedinstvena baza podataka i poresko knjigovođstvo“;

–       17.11. 2010. godine u Tivtu, nagrađene najbolje prakse u oblasti učešća građana u procesu pripreme, donošenja i realizacije donošenja odluka na lokalnom nivou na temu „Korišćenje slobodne stolice kroz izmjenu Poslovnika o radu Skupštine opštine“;

–       18.11.2010. godine u Herceg  Novom, nagrađene najbolje prakse u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine na temu „Reciklažno dvorište sa transfer stanicom“