Izbor Najboljih praksi za 2010. godinu
26.11.2010

Na sastanku održanom 26. novembra, Izborni panel za Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi za 2010. godinu, je donio konačnu odluku o najboljim praksama u 7 tematskih oblasti, i to:

1. U oblasti „Uvođenje informacionih tehnologija u procesu pružanja usluga“, status najbolje prakse dodijeljuje se opštini BAR za „Elektronska opština-eOpština Bar“.

2. U oblasti „Turistički potencijali u funkciji lokalnog razvoja“, status najbolje prakse dodijeljuje se opštini MOJKOVAC za „Uvođenje kajakaštva na Tari“.

3. U oblasti „Poboljšanje poljoprivredne proizvodnje putem partnerstva sa poljoprivrednim proizvođačima i stanovništvom iz ruralnih područja“, status najbolje prakse dodijeljuje se opštini PLAV za “Poboljšanje poljoprivredne proizvodnje zasnivanjem eko voćnjaka i primjena savremenih agro-tehničkih mjera u poljoprivredi”.

4. U oblasti „Podrška pokretanju i razvoju malih i srednjih preduzeća“, status najbolje prakse dodijeljuje se opštini DANILOVGRAD za „Uklanjanje biznis barijera u opštini Danilovgrad“.

5. U oblasti „Pružanje usluga kroz partnerstvo“, status najbolje prakse dodijeljuje se opštini HERCEG NOVI za „Partnerstvo kao način uređenja grada“.

6. U oblasti „Unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa“, status najbolje prakse dodijeljuje se opštini PLJEVLJA za „Uspostavljanje lokalnih mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti”.

U ovoj oblasti, Izborni panel je donio odluku i da se uruče 2 specijalne nagrade i to:

Opštini HERCEG NOVI za “Donošenje lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Herceg Novi za 2010-2015- Otvaranje digitalne štamparije u kojoj su zaposlena djeca sa smetnjama u razvoju”.

Opštini KOTOR za “Plan akcija u oblasti invalidnosti za opštinu Kotor”.

7. U oblasti „Inicijative namijenjene mladima“, status najbolje prakse dodijeljuje se opštini BIJELO POLJE za „Kancelarija za mlade i razvoj“.

Svečano uručenje nagrada za najbolju praksu i specijalnih nagrada će se obaviti 10. decembra.