SAOPŠTENJE: Održan radni sastanak o Nacrtu zakona o regionalnom razvoju
20.10.2010

Danas je u Danilovgradu održan radni sastanak sa predsjednicima opština, predsjednicima skupština opština i glavnim admnistratorima o Nacrtu zakona o regionalnom razvoju. Sastankom je predsjedavao sekretar Zajednice opština Crne Gore g-din Rajko Golubović, a u uvodnom dijelu sastanka prisutnima su se obratili ministar ekonomije g-din Branko Vujović i predsjednik opštine Danilovgrad g-din Branislav Đuranović.

“Osnovni cilj Zakona o regionalnom razvoju je ravnomjerniji razvoj jedinica lokalne samouprave, ubrzan razvoj manje razvijenih i zaštita životne sredine“ istakao je ministar ekonomije Branko Vujović.

Na sastanku koje je Ministarstvo ekonomije realizovalo u saradnji sa Zajednicom opština i SO Danilovgrad, ministar ekonomije je podsjetio da je, na osnovu Strategije regionalnog razvoja, prepoznata potreba da jedinice lokalne samouprave odrede prioritete svog razvoja kroz stepen razvijenosti i konkurentnosti i da za te prioritete dobiju podršku u pripremi dokumentacije i projekata, na osnovu kojih se može aplicirati kod predviđenih izvora finansiranja, kao što su budžet Crne Gore, budžeti jedinica lokalne samouprave, sredstva na osnovu javno-privatnog partnerstva, pretpristupni i drugi fondovi EU, bespovratna razvojna pomoć međunarodne zajednice i ostali programi EU, krediti međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija, krediti domaćih i stranih banaka i Investiciono razvojnog fonda, donacije, prilozi, pokloni i drugi izvori u skladu sa zakonom. Ministar Vujović je konstatovao da je ovaj Predlog zakona dobra osnova da se definiše uloga centralnih i lokalnih vlasti, kao i da opštine prepoznaju mogućnost valorizacije potencijala.

Predsjednik radne grupe za izradu Zakona Dr Nina Vujošević ističe da se u ovom aktu definiše podsticanje ravnomjernijeg regionalnog razvoja kroz izgradnju infrastrukturnih objekata, povećanje privredne aktivnosti i dalji razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, privlačenje stranih investicija, naseljavanje nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, smanjenje iseljavanja, povratak iseljenog i privlačenje novog stanovništva, te podizanje nivoa i kvaliteta obrazovanja. Za manje razvijene opštine, kaže Vujošević, Zakon je predvidio posebne ili dodatne podsticajne mjere. Zakon predviđa i uvođenje elektronske baze podataka, koja će omogućiti efikasnije planiranje i praćenje sprovođenja politike regionalnog razvoja. „Rangiranje prema stepenu konkurentnosti se utvrđuje u cilju otklanjanja barijera za povećanje konkurentnosti i vođenja uravnotežene i dugoročno održive politike regionalnog razvoja“ naglasila je dr Vujošević.

Partnerski savjet za regionalni razvoj, kako je definisano Zakonom, ima ulogu da utvrđuje prioritete u realizaciji razvojnih projekata od regionalnog značaja i njime će predsjedavati predsjednik Vlade Crne Gore.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave saglasni su da je ovaj Zakon jedan od najvažnijih akata za Crnu Goru, te da postoji izražena potreba za njegovim usvajanjem. Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović smatra da je ovaj akt prepoznao potrebu da se smanji iseljavanje sa pojedinih područja Crne Gore i podržao čvrst stav Vlade da u partnerskom odnosu sa jedinicima lokalne samouprave omogući valorizaciju potencijala pojedinih područja.