Realizovana treća obuka na temu “Ocjenjivanje službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi”
01.10.2010

U Baru je dana 30.09.2010. godine, održana treća obuka na temu „Ocjenjivanje službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi“.

Obuka je realizovana u organizaciji Zajednice opština i Uprave za kadrove, u cilju pružanja podrške starješinama organa lokalne uprave u izvršenju ove zakonske obaveze.

Obuka je organizovana za opštine: Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj.

Na obuci su, pored starješina organa lokalne uprave, učestvovali: glavni administratori, sekretari skupština opština, rukovodioci agencija i lica zadužena za upravljenje i razvoj kadrova. Polaznici su iskazali zadovoljstvo što se organizuju obuke na ovu temu i ukazali na potrebu da se iste organizuju i za lokalne službenike. To bi, po njihovom mišljenju, pomoglo boljem razumijevanju uloge i odgovornosti starješina organa kao i samih zaposlenih koji treba da su uključeni u ovaj proces, a doprinijelo bi da proces ocjenjivanja započne u jedinicama lokalne samouprave u kojima se sada ne sprovodi ocjenjivanje zaposlenih.

Polaznicima obuka biće uručeni sertifikati o učestvovanju.