Delegaciji EU u Crnoj Gori 14 opština podnijelo svoje aplikacije
05.10.2010

Dana 04.10.2010. godine u 16:00h, je istekao rok za podnošenje aplikacija od strane opština za Grant šemu Evropske unije za male infrastrukturne projekte.

Tokom posljednjih 3 mjeseca opštine Danilovgrad, Nikšić, Šavnik, Plužine, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Rožaje, Plav, Andrijevica, Berane,  Kolašin,  Cetinje i Ulcinj su aktivno i naporno radile na pripremi svojih projekata uz pomoć Tima za tehničku podršku, Zajednice opština Crne Gore kao i tima trenera koji su bili angažovani za mentorstvo.

Iako je rok za pripremu i podnošenje aplikacija bio kratak, naročito imajući u vidu veličinu dokumentacije koju su opštine trebale da pripreme, sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je 14 opština na vrijeme predalo svoje aplikacije koje će u srijedu, 06.10.2010. godine, ići na administrativnu provjeru u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, čime će i započeti proces evaluacije podnijetih predloga projekata.

Kategorija: