Radionica „U susret izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata“, Podgorica
24.09.2010

Regionalna radionica „U susret izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata” za Glavni grad, Prijestonicu i opštine sjevernog i centralnog regiona Crne Gore, održana je danas u Podgorici u organizaciji Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i Zajednice opština Crne Gore. Cilj regionalne radionice, koja je bila namjenjena sekretarima nadležnim za oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata, bio je razmjena iskustava i praksi u primjeni važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata i prepoznavanje mogućnosti za njegovo unapređenje.

Na radionici je prisustvovao i predstavnik Uprave za nekretnine.

Posebna pažnja posvećena je sledećim pitanjima:

– odnos planova posebne namjene i planskih dokumenata lokalne samouprave;
– razvoj ruralnih područja kroz izradu prostorno-urbanističkih planova;
– ukidanje obaveze objavljivama programa uređenja prostora, izvještaja o stanju uređenja prostora i planskih dokumenata u štampanom listu;
– mogućnost ponovnog uvođenja stručne ocjene nacrta planskih dokumenata od strane lokalne uprave;

– mogućnost osnivanja lokalnih i regionalnih agencija za planiranje;
– definisanje minimuma uslova za pristupanje izmjenama i dopunama planskih dokumenata;
– razmatranje ukidanja obaveznosti izrade separata sa urbanističko-tehničkim uslovima;
– definisanje efikasnijih instrumenata za sprovođenje planova;
– povećavanje nadležnosti lokalnog nivoa za izdavanje građevinskih dozvola;
– izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinske i upotrebne dozvole po principu „jednog šaltera”;
– uvođenje projekta izvedenog objekta;
– uvođenje projekta infrastrukture od objekta do mjesta priključenja;
– uvođenje dopunske građevinske dozvole;
– neformalna naselja i mogući načini njihove formalizacije i regularizacije;
– potreba za detaljnijm regulisanjem građevinskog zemljišta;
– povećanje nivoa odgovornosti svih subjekata u procesu izrade planskih dokumenata i izgradnje objekata;
– razmatranje potrebe da organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole u postupku njenog izdavanja provjerava da li je revidirani idejni, odnosno glavni projekat izrađen u skladu sa zakonom – potreba za ukidanjem „super-revizije”;
– inspekcijski nadzora i podjela nadležnosti u ovoj oblasti;
– uklanjanje objekata koji su izgrađeni prije stupanja na snagu važećeg zakona;
– i niz drugih tema.

Pored pitanja iz Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, razmatralo se i o mogućnosti ukidanja saglasnosti koje utiču na izdavanje građevinskih dozvola, a propisane su posebnim zakonima, kao što su elektro-saglasnost, protiv-požarna saglasnost, sprovođenje strateške procjene uticaja na životnu sredinu za planove nižeg reda i dr.

Takođe, ukazano je na potrebu da se kroz izmjene i dopune Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti omogući ažuriranje katastarskih podloga od strane licenciranih fizičkih lica zaposlenih u lokalnoj samoupravi; kao i utvrđivanje mogućnosti za evidentiranje objekata u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti i druga pitanja.

Na kraju radionice su donijeti sledeći zaključci:

  • da Glavni grad, Prijestonica i opštine svoje sugestije dostave Zajednici opština i Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine, kako bi se razmotrile mogućnosti njihovog rješavanja kroz izmjene i dopune Zakona;

da se od Uprave za nekretnine zatraži da se u Radnu grupu za izmjene i dopune Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti imenuju predstavnici Zajednice opština i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine.