Radionica “U susret izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata”, Bar
11.09.2010

Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine i Zajednica opština Crne Gore će, u cilju utvrđivanja što kvalitetnog teksta izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kojim bi se na najoptimalniji način obezbjedilo ostvarivanje prava i interesa subjekata koji učestvuju u procesu uređenja prostora i izgradnji objekata i zaštita javnog interesa kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, organizovati regionalne radionice namjenjene sekretarima nadležnim za uređenje prostora i izgradnju objekata.

Prva radionica za opštine: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj organizovana je 11. septembra, u saradnji sa Opštinom Bar.

Na radionici su razmatrane dileme i problemi opština u primjeni Zakona. Posebna pažnja posvećena je pitanjima:

– odnosa planova posebne namjene i planskih dokumenata lokalne samouprave, sa akcentom na integralno planiranje u priobalnom području;

– razvoju ruralnih područja kroz izradu prostorno-urbanističkih planova;

– mogućnosti ponovnog uvođenja stručne ocjene nacrta planskih dokumenata od strane lokalne uprave;

– mogućnosti osnivanja lokalnih agencija za planiranje;

– neformalnih naselja i mogućih načina njihove formalizacije i regularizacije ;

– potrebe za detaljnijm regulisanjem građevinskog zemljišta;

– oglašavanja građevinske dozvole ništavom;

– licenciranja i odgovornosti privrednih društava za izradu planske i tehničke dokumentacije, kao i za izvođenje radova;

– i niz drugih tema.

Na kraju radionice je zaključeno da opštine svoje sugestije dostave Ministarstvu i Zajednici opština, kako bi se razmotrile mogućnosti njihovog rješavanja kroz izmjene i dopune Zakona.

Nacrt Programa Radionice (PDF dokument)