Model Statuta opštine
20.07.2010
Model Statuta opštine pripremljen je u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.
Boldovani tekst predstavlja izmjene u odnosu na raniji tekst Modela.

Model Statuta opštine (PDF dokument)

Kategorija: