Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata radi uređivanja odnosa i regulisanja pitanja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata
09.04.2010

Polazeći od svoje uloge i utvrđenih zadataka Statutom i drugim aktima o predstavljanju potreba i zastupanju interesa lokalne samouprave pred državnim organima, Zajednica opština Crne Gore, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, podnijela je Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08) radi uređivanja odnosa i regulisanja pitanja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Cilj Inicijative je da se pokrene postupak izmjena i dopuna Zakona, kako bi se uredili odnosi i regulisala pitanja koja se odnose na postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Pored izraženog seizmičkog rizika koji sa sobom nosi upotreba ovih objekata, jedinice lokalne samouprave su ostale uskraćene za značajan iznos sredstava od naknade za uređenje građevinskog zemljišta i zbog, u mnogim slučajevima, uzurpiranja zemljišta u njihovoj svojini.

Iniciative za izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata radi utvrđivanja odnosa i regulisanja pitanja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (PDF dokument)

Kategorija: