Konferencija »Zdrave finansije-osnova za budućnost«
12.03.2010

U saradnji sa GTZ-om, Zajednica opština Crne Gore je u Podgorici 12.03.2010. godine organizovala konferenciju »Zdrave finansije – osnova za budućnost«, koja je bila posvećena iskustvima u rješavanju problema u finansiranju lokalnih zajednica.

Ova konferencija je rezultat dugotrajnih i zajedničkih aktivnosti Zajednice opština i GTZ-a usmjerenih ka rješavanju problema u finansiranju lokalnih samouprava u Crnoj Gori, a koja se realizuje u okviru projekta „Opštinska zemljišna politika“. Konferenciji su prisustvovali: predsjednici opština, predstavnici nadležnih sekretarijata, predstavnici ministarstava i drugih nadležnih državnih organa, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i ambasadori Savezne Republike Njemačke i Republike Austrije u Crnoj Gori.

Rajko Golubović, sekretar Zajednice opština Crne Gore je govorio o izazovima u rješavanju problema u finansiranju lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Takođe je prisutnima predstavio i Analizu o postojećim problemima u finansiranju lokalnih samouprava koju je pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave u saradnju sa Stručnom službom Zajednice opština, a koju je usvojio Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore.

Saša Paunović, predsjednik Stalne konferencije gradova i opština Srbije, je govorio o iskustvima Srbije u ubiranju prihoda lokalnih samouprava, s posebnim osvrtom na fiskalnu decentralizaciju i njene rezultate u praksi.

Hans Kohler, konsultant GTZ-a i bivši austrijski gradonačelnik, je predstavio austrijska iskustva u ovoj oblasti, s posebnim osvrtom na način ubiranja prihoda, budžetske pregovore, način raspodjele sredstava iz fonda za egalizacije, i dr.

Ginka Čavdarova, izvršni direktor Nacionalne asocijacije opština Republike Bugarske i koordinator Radne grupe NALASa za fiskalnu decentralizaciju prisutnima je prezentovala iskustva zemalja članica NALASa u oblasti budžetskog pregovaranja.

Na konferencije je takođe najavljena još jedna zajednička aktivnost GTZ-a i Zajednice opština, a tiče se pripreme novog časopisa Zajednice opština Crne Gore „Naša Zajednica“ čiji se izlazak iz štampe očekuje krajem marta ili početkom aprila tekuće godine.