Sjednica Upravnog Odbora Zajednice opština
26.01.2010

U Podgorici je 25.01.2010. godine održana XI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednici su, pored članova, prisustvovali i: potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić, ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović sa saradnicima, pomoćnik ministra finansija Biljana Šćekić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave gospodin Dragan Pejanović, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku gospodin Lav Lajović i predsjednik Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština gospodin Mitar Matijašević.

Na ovoj tematskoj sjednici Upravnog odbora raspravljalo se o utvrđivanje mjera za prevazilaženje postojećih problema u finansiranju jedinica lokalne samouprave. Osnova za raspravu sadržana je u Analizi o postojećim problemima u finansiranju lokalne samouprave koju je pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave, a koju je usvojio Upravni odbor na svojoj X sjednici održanoj 25. decembra 2009. godine.

U vezi navedenih problema, resorni ministri su pokazali spremnost da se zajednički interveniše u oblastima koje su od esencijalnog značaja za stvaranje dugoročne finansijske održivosti lokalnih samouprava. S tim u vezi, Upravni odbor je donio Odluku da se formiraju mješovite radne grupe sastavljene od predstavnika Ministarstva finansija i Zajednice opština za:

  • pripremu Izmjena i dopuna Zakona o finansiranju lokalne samouprave,
  • pripremu Izmjena i dopuna Zakona o porezu na nepokretnosti i drugih materijalnih propisa kojim se utvrđuju prihodi lokalnih samouprava, a čije izmjene su predviđene predlogom mjera u Analizi o postojećim problemima u finansiranju lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore,
  • izradu Socijalnog programa za lokalne službenike i namještenike za čijim radom prestaje potreba;
  • kao i da se formira mješovita radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i Zajednice opština za:
    • pripremu Izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Izjava potpredsjednika Vlade i ministra finansija, dr Igora Lukšića nakon sjednice Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore:

Kategorija: