Šta je Evropska unija?
01.12.2009

Evropska unija je međunarodna organizacija nadnacionalnog karaktera unutar koje su države članice povezane zajedničkim interesima i politikama koje pokrivaju područje ekonomije, industrije, socijalnih pitanja, građanskih prava, spoljne politike itd.

Evropska unija, kakvu poznajemo danas je osnovana u Mastrihtu 1992. godine Ugovorom o Evropskoj uniji. EU predstavlja jedinstven institucionalni okvir koji čine tri stuba EU:

Prvi stub čine tri međunarodne organizacije (Evropska zajednica za ugalj i čelik, Evropska ekonomska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju).U okviru ovog stuba Evropska unija djeluje kao nadnacionalna zajednica. Nadnacionalnost podrazumijeva da u EU postoje institucije u kojima su zastupljeni interesi same Unije, a ne njenih država članica i da Evropska unija, takođe, u određenim poljima može da donosi odluke koje će biti primjenljive u državama članicama bez obzira kako je neka država glasala o sadržini odluke u organima Unije. U tom slučaju odluka Unije ima prednost u odnosu na mišljenje i odluku bilo koje države članice. Ovakve odluke su obavezne ne samo za države članice već i za fizička i pravna lica.

Drugi stub predstavlja zajednička spoljna i bezbjednosna politika EU. Ovaj stub odlikuje međuvladin karakter pregovaračkog procesa i donošenja odluka. To znači da je po pitanju spoljne politike i politike bezbjednosti svaka članica EU zadržala pravo da sama odluči do kog nivoa će se u svom djelovanju prilagoditi potrebi zajedničkog djelovanja sa drugim zemljama unutar Evropske unije.

Treći stub čine policijska i pravosudna saradnja u krivičnim stvarima. Unutar trećeg stuba saradnja se odvija slično kao i u slučaju zajedničke spoljne i bezbjednosne politike što znači da su države te koje odlučuju da li će i koje akcije preduzimati u okviru saradnje u ovoj oblasti.