Program najbolje prakse
01.12.2009

Ova publikacija sadrži sve informacije koje se odnose na teme, kriterijume i postupak kandidovanja i izbora najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori.

Program najbolje prakse (PDF Dokument)