Peta Generalna skupština NALAS-a
11.12.2009

Peta Generalna skupština  NALAS-a  – “EU integracije – izazovi za lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi” – održana je u Istanbulu, 10-11. decembera 2009.  Ovaj događaj je organizovan uz podršku Zajednice opština Marmara regiona.

Ovo je bio istinski međunarodni događaj: preko 100 gradonačelnika, izvršnih direktora, eksperata i gostiju iz cijeloga svijeta je učestvovalo na radionicama i plenarnoj sjednici Generalne skupštine NALAS-a.

Prvog dana skupštine organizovana su dva okrugla stola. Fokus prvog radnog stola, čiji je naziv bio “Uključivanje lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u process EU integracija” je bio na naučenim lekcijama novih zemalja članica EU I saradnji izmedju lokalnih vlasti, asocijacija lokalnih vlasti I nacionalnih vlasti u procesu pristupa EU.  Fokus drugog radnog stola je bio na “Kako približiti mogućnosti za finansiranje iz EU sredstava lokalnim vlastima u jugoistočnoj Evropi”.

Drugog dana skupštine usvojeni su Finansijski izvještaj i izvještaj o radu za 2009. godinu, kao i Program rada i Budžet za 2010. godinu. Takođe je izabrano i novo predsjedništvo NALAS-a:  za predsjednika je izabran Vladimir Moskov iz Bugarske, a za potpredsjednike Refik Rugeja iz Albanije, Ozken Keskin iz Turske i Anton Pershak iz Slovenije.

Tarzan Milošević, dosadašnji predsjednik NALAS-a, odlukom Generalne skupštine je izabran za počasnog predsjednika NALAS-a.