Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi (priručnik)
01.12.2009

Ova publikacija koja je pripremljena od strane eksperata Savjeta Evrope, treba da obezbijedi širenje najboljih praksi. Publikacija opštinama predstavlja ideje, daje usmjerenja i fokusira se na načine na koje se najbolja praksa može uspješno razmjenjivati sa drugima.

Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi (PDF Dokument)

Kategorija: