Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU (NPI) za period 2008-2012
01.12.2009

Nacionalni program integracije (PDF dokument)