Priručnik za primjenu etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi
22.11.2009

Ova publikacija predstavlja skup praktičnih objašnjenja, preporuka, savjeta i smjernica koje mogu biti od pomoći u primjeni usvojenih Etičkih kodeksa. Priručnik je namijenjen svima od kojih se očekuje da aktivno doprinesu oživotvorenju Kodeksa: nosiocima javnih funkcija na lokalnom nivou, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, javnim službama i organizacijama koje osniva opština, Glavni grad i Prijestonica, građanima, medijima i drugim subjektima u lokalnim  zajednicama, etičkim komisijama koje se osnivaju za praćenje primjene Etičkih kodeksa.

Priručnik za primjenu etičkih kodeksa (PDF Dokument)

Kategorija: